Το παλιό το έπιπλο που δεν το πέταξαν, να τι το έκαναν

75

Είχαν ένα παλιό έπιπλο και αντί να το πετάξουν, το γέμισαν φυτά