Τι είναι βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του και σε πια προϊόντα εμφανίζονται αυτά;

45
Τι ξέρεις για το βενζοϊκό οξύ

Το βενζοϊκό οξύ είναι μια φυσική ένωση που δρα ως συντηρητικό, ειδικά ενάντια στους μύκητες. Είναι κανονικά παρόν σε υψηλές συγκεντρώσεις στα βίβουρνα. Δεν είναι παρόν στα περισσότερα άλλα εδώδιμα μούρα και προϊόντα. Λαμβάνοντας υπόψη την αντιμικροβιακή δράση του, χρησιμοποιείται ευρέως ως συντηρητικό τροφίμων. Σε αυτήν την περίπτωση αναγράφεται στην ετικέτα ως βενζοϊκό οξύ, βενζοικό (άλας του βενζοϊκού οξέος), ή E210-Ε213.