Τι είναι ο Βήχας;

108
Σχετικά με τον βήχα

Βήχας είναι η ηχηρή εκπνοή που γίνεται αντανακλαστικά και με βίαιες κινήσεις και οφείλεται στην παρουσία ξένων ουσιών στους βρόγχους.

Ο βήχας είναι σύμπτωμα διάφορων ασθενειών, όπως, η γρίπη, ο κοκίτης, η φυματίωση, η πνευμονία, ο εχινόκοκκος κτλ. Διακρίνεται σε πέντε είδη, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει κάθε φορά. Αυτά είναι ο υγρός, ο  ξερός, ο κοκιτικός, ο βρογχώδης και παροξυστικός βήχας.

Ο υγρός βήχας χαρακτηρίζεται από το ότι συνοδεύεται με φλέγματα, σε αντίθεση με τον ξηρό βήχα που είναι επιπόλαιος. Ο κοκιτικός βήχας είναι συνεχόμενος, σπασμωδικός και με χαρακτηριστικό ήχο. Ο βρογχώδης βήχας προέρχεται από φλεγμονή του λάρυγγα και της τραχείας και παρουσιάζεται μαζί με βραχνάδα. Τέλος ο παροξυστικός βήχας οφείλεται στην είσοδο ξένων σωμάτων στο λάρυγγα και είναι επίμονος και δυνατός.