Μη πετάς τα πλαστικά καπάκια

Για δες στις εικόνες που ακολουθούν, πως θα σου φανούν χρήσιμα τα πλαστικά καπάκια από τα διάφορα μπουκάλια με αναψυκτικά ή νερό που έχουν αδειάσει.

Κράτησέ τα λοιπόν αυτά τα καπάκια, γιατί όπως βλέπεις, είναι πολύτιμα, αφού μ’ αυτά θα μπορείς να κλείνεις αεροστεγώς συσκευασίες που έχεις ανοίξει, ή τρόφιμα ή και άλλα υλικά που έχεις βάλει σε σακούλες πλαστικές.

Μη πετάς τα καπάκια τα πλαστικά