Επεσε φαγητό στο πάτωμα του φούρνου; Πως θα διώξετε τη μυρωδιά

129
Εξουδετέρωσε τη μυρωδιά καμένου στο φούρνο

Αν μαγειρεύετε φαγητό στον φούρνο και πέσει φαγητό στο πάτωμα του φούρνου, ρίξτε αμέσως (όχι στο φαγητό αλλά στο πάτωμα του φούρνου) μία πρέζα αλάτι για να μη μυρίζει το καμένο.

Αυτό το κόλπο είναι δοκιμασμένο και αποτελεσματικό