Είναι το κερί μεγάλο και το κηροπήγιο μικρό;

47
Μικρό κηροπήγιο μεγάλο κερί

Αν το κερί δεν χωράει στο κηροπήγιο, μη το πιέσετε, γιατί μπορεί να σπάσει.
Βρέξτε την άκρη με ζεστό νερό και χωρίς καθυστέρηση στερεώστε το στο κηροπήγιο.