Σαΐνι – λίγα και ενδιαφέροντα γι’ αυτό το σπάνιο είδος πουλιού

0
68
Πίσω
Συνέχεια

Εισαγωγή

Το Σαΐνι είναι είδος μη γνήσιου γερακιού (γένος Accipiter), που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική του ονομασία είναι Accipiter brevipes και δεν περιλαμβάνει υποείδη (μονοτυπικό).

  • Accipiter brevipes – Σαΐνι

    Η Ελλάδα έχει την τιμή να φιλοξενεί τους μεγαλύτερους αναπαραγόμενους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, μετά την Ρωσία κάτι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένης της περιορισμένης και διάσπαρτης κατανομής του είδους

Πίσω
Συνέχεια

Απάντηση