Πως καθαρίζω την οθόνη του υπολογιστή

130

Για να καθαρίσω την οθόνη του υπολογιστή, παίρνω ένα πανάκι που που χρησιμοποιώ για να καθαρίζω τα γυαλιά μου και μ’ αυτό καθαρίζω την οθόνη μου.

Για τα άλλα μέρη του υπολογιστή, βάζω οινόπνευμα 90° σ’ ένα πανάκι για να φύγουν οι δαχτυλιές, κιτρινίλες από τσιγάρα, κτλ.

Δείτε και το βίντεο