Ποιος ο λόγος που ο σκόρος κρύβεται στα ρούχα;

76
Μάθε γιατί ο σκόρος κρύβεται στα ρούχα

Μήπως θέλεις να μάθεις γιατί ο σκόρος κρύβεται στα ρούχα;

Μας είπαν ότι ο λόγος που ο σ κόρος κρύβεται στις πτυχές των ρούχων, είναι γιατί απλούστατα, φοβάται το φως