Ποιος ήταν ο Βάαλ;

32
Τι γνωρίζεις για τον Βάαλ;
Ο Βάαλ που κρατά τον κεραυνό, στήλη από την Ουγκαρίτ (1300-1500 π.Χ.)

Ο Βάαλ ήταν ο μεγαλύτερος θεός διάφορων σημιτικών λαών Ο Βάαλ ήταν ο θεός που έστελνε τους κεραυνούς, τις βροντές και τη βροχή. Οπως μάλιστα δέχονταν οι λαοί που πίστευαν σ’ αυτόν, οι κεραυνοί δεν ήταν παρά τα βέλη του θεού και η βροντή ήταν η φωνή του. Γυναίκα του Βάαλ ήταν η Βααλάτ.

Το όνομα του θεού αυτού αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη εξαιτίας του ότι οι Εβραίοι παρασύρθηκαν για ένα διάστημα από το βασιλιά Αχαάβ και απομακρύνθηκαν από την πίστη στον αληθινό θεό, λατρεύοντας το Βάαλ. Ο Θεός τότε για να τους τιμωρήσει, έστειλε μεγάλη ξηρασία στον τόπο τους. Ο προφήτης Ηλίας, προσπαθώντας να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, ζήτησε από τους Ισραηλίτες να θυσιάσουν στο Βάαλ και στον πραγματικό θεό ξεχωριστά. Ομως παρά τις προσευχές των ειδωλολατρών Ιουδαίων, η φωτιά για τη θυσία στον ψεύτικο θεό δεν άναψε. Αντίθετα, ο πραγματικός Θεός άκουσε την προσευχή του προφήτη και άναψε τη φωτιά για να γίνει η θυσία. Το θαύμα αυτό βοήθησε τους Ισραηλίτες να καταλάβουν το λάθος τους και να επιστρέψουν στην αληθινή θρησκεία