Λίγη οικονομία στο νερό, δεν βλάπτει

110
Κάνουμε οικονομία στο νερό

Πολλές φορές, χρειάζεται η βρύση να τρέξει πολλή ώρα μέχρι να έρθει το ζεστό νερό. Ετσι πετιέται πολύ νερό χωρίς λόγο.
Θα ήταν μιά καλή ιδέα το νερό αντί να το πετάτε, να το βάζετε σε μιά λεκάνη ή ένα κουβά και να το χρησιμοποιήσετε κάποια στιγμή για πότισμα, σφουγγάρισμα ή κάτι άλλο