Γιατί δεν πετάμε τη μπίρα που περίσσεψε;

253
Τι κάνουμε με τη μπίρα που περίσσεψε

Αν τυχόν και περισσέψει μπίρα, μη βιαστείς να την πετάξεις.

Αυτό που περίσσεψε θα σε βοηθήσει να πλύνεις τα πολύ βρόμικα και γεμάτα λίπη πιάτα