Ενα κόλπο για τα φυτά εσωτερικού χώρου

111
Ενα κόλπο για τα φυτά εσωτερικού χώρου

Είναι συχνό το φαινόμενο, να φωλιάζουν αφίδες ή ακάρεα στα φυτά εσωτερικού χώρου

Αν λοιπόν τύχει και παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, ρίξτε στάχτη από τσιγάρα.